SGK Ödeme Miktarı ?


SGK Ödeme Miktarı

  
     Yaş            Ödeme Tutarı            Emekli                  Çalışan
   Aralığı              (Brüt)              Ödeme Tutarı        Ödeme Tutarı

     0-4                 1822                    1640                     1458
   
     5-12               1620                    1458                     1296

 
    13-17              1518                    1366                     1215

 
 18 ve üzeri          1012                     911                       810


       
      
      18 yaş altındaki çocuklarda çift işitme cihazı raporu varsa, SGK ödemesi iki katına çıkmaktadır. 18 yaş üzeri yetişkinlerde ise önce bir cihaz verilir, 6 ay sonrasında diğer kulak için İşitme cihazı raporu alıp SGK dan faydalanabilirsiniz.
Markalarımız