SGK Ödeme Miktarı ?


SGK Ödeme Miktarı

  
     Yaş            Ödeme Tutarı            Emekli                  Çalışan
   Aralığı              (Brüt)              Ödeme Tutarı        Ödeme Tutarı

     0-4                 1350                    1215                     1080
   
     5-12               1200                    1080                      960

 
    13-17              1125                    1012                      900

 
 18 ve üzeri           750                      675                      600


       
      
      18 yaş altındaki çocuklarda çift işitme cihazı raporu varsa, SGK ödemesi iki katına çıkmaktadır. 18 yaş üzeri yetişkinlerde ise önce bir cihaz verilir, 6 ay sonrasında diğer kulak için İşitme cihazı raporu alıp SGK dan faydalanabilirsiniz.
Markalarımız